نقش سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در بهبود عملکرد سازمان با رویکرد BSC

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,044

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BLOCKCHAIN01_024

تاریخ نمایه سازی: 27 آذر 1398

چکیده مقاله:

در عصرحاضر به منظور مدیریت صحیح سازمانها، نیاز به استفاده مناسب از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمانی بیش از پیش احساس میشود که این سیستمها نقطه اوج و تکامل سیستمهای اطلاعاتی سازمانی هستند. عوامل اصلی شکل گیری سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان((ERP شامل مواردی همچون رقابتی شدن محیط کسب وکار، ضرورت ایجاد یکپارچگی درون سازمانی و بین سازمانی در محیط زنجیره تامین،و تحو6ل گسترده در حوزه فناوری سیستمهای اطلاعاتی است. این سیستمها به منظور افزایش کارایی و اثربخشی عملیاتی سازمانها و آماده سازی آن ها برای حضور در بازارهای رقابتی کاربرد ویژهای دارند که به همین جهت به ایجاد یکپارچگی مدیریتی و عملیاتی و تسهیل و تسریع فرآیندهای کسب وکار میپردازند. در همین راستا تحقیق حاضر به نقش سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در بهبود عملکرد سازمان، با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن((BSC پرداخته است که در این تکنیک علاوه بر شاخص مالی، سه شاخص مشتری، فرایندهای کلیدی و رشد و یادگیری جهت ارزیابی عملکرد سازمان مورد استفاده قرار میگیرد. در این پژوهش ضمن مروری بر تاثیر مثبت قابلیتهای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(40مورد) بر تمامی ابعاد عملکرد سازمان(مالی، مشتری، یادگیری و رشد و فرآیند داخلی) شاخصهای بهبود معیارها با استفاده از قابلیتهای سیستم ERP نیز مبتنی بر مطالعه پیشینه و ادبی6ات نظری تحقیق، به تفکیک ارائه گردیده است.

کلیدواژه ها:

سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ، کارت امتیازی متوازن ، مدیریت زنجیره تامین ، سیستمهای اط6لاعاتی ، مدیریت منابع ، فن6اوری اط6لاعات و ارتباطات

نویسندگان

روح اله تولایی

استادیار، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)،ایران

محمدمیلاد احمدی

دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، ایران

نسرین رحمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهیدبهشتی، ایران