ارزیابی عملکرد شهرداری تویسرکان با استفاده ازمدل کارت امتیاز متوازن (BSC)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 863

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MDMCONF03_082

تاریخ نمایه سازی: 28 مهر 1398

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد شهرداری تویسرکان با استفاده از مدل کارت امتیاز متوازن (BSC) است. با توجه به اهمیت ارزیابیعملکرد در شهرداریها و با توجه به پژوهش ها مدل کارت امتیاز متوازن (BSC) ابزاری مناسب برای ارزیابی عملکرد شهرداری و ایجاد ارتباط در سراسر سازمان و جاری سازی راهبردها در تمامی سطوح سازمانی است، پژوهش حاضر در بازه زمانی 1393 لغایت 1394 به روش توصیفی،پیمایشی صورت پذیرفت. و در این راستا تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss22 تحلیل شدندکه در نهایت نتایج اجرای مدل کارت امتیازی متوازن نشان داد عملکرد مالی شهرداری تویسرکان در بعد مالی در چهارچوب بودجه مصوب بوده است (فرضیه اول)،رضایتمندی شهروندان تویسرکانی از عملکرد شهرداریشان کمتر از حد متوسط است (فرضیه دوم)، رضایتمندی مراجعین به شهرداری کمتر ازحد متوسط است (فرضیه سوم)، عملکرد شهرداری تویسرکان در بعد شاخص های داخلی بیش از حد متوسط است (فرضیه چهارم) و عملکردشهرداری تویسرکان در بعد شاخص های رشد و یادگیری کمتر از حد متوسط است (فرضیه پنجم).

کلیدواژه ها:

کارت امتیاز متوازن (BSC) ، شهرداری تویسرکان ، ارزیابی عملکرد ، سازمان

نویسندگان

داود محمدی

کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان، همدان، ایران