سرمایه های روانشناختی از دیدگاه اسلام

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 112

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MEHCONF01_073

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1402

چکیده مقاله:

سرمایه روانشناختی از مفاهیم نوینی است که امروزه مطرح شده است. در واقع طرح این رویکرد نشان دهنده نقش و اهمیت آن در زمینه سرمایه اجتماعی است. محقق در این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته است.هدف کلی در این مقاله بررسی مفاهیم سرمایه روانشناختی ازدیدگاه اسلام است .این پژوهش نشان داد دین اسلام کاملترین دینی است که به تمامی امور زندگی بشر توجه کرده و اگر بگوییم دین اسلام و فرهنگ اسلام، مساوی است با نشاط، امید وشادی؛ سخنی به گزاف نگفتهایم.اگرسرمایه های روانشناختی به نحو مطلوبی مدیریت شوندو باور، عزم و انگیزه قوی مردمی برای به ثمر رساندن آنها وجود داشته باشد ، شایستهسالاری در رگهای جامعه اسلامی جاری خواهد شد.در دین اسلام سرمایه روانشناختی همراه با معنویت در پیوندی جداییناپذیر با نیت و پایبندیرفتاری به باورهای مذهبی با تاکید بر دل بستگی، توکل و امید به لطف و مدد خداوند متعال مورد بحث قرار میگیرد .

نویسندگان

فرزانه بهنامی

بخش مدیریت آموزشی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی،کازرون، ایران

علیرضا قاسمی زاد

بخش مدیریت آموزشی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی،کازرون، ایران