شناسایی و اولویت بندی عوامل اساسی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش(مطالعه موردی:شرکت توزیع برق استان کردستان)

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 644

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMHCONF02_176

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1395

چکیده مقاله:

در جامعه اطلاعاتی،دانش به عنوان کلیدی ترین منبع سازمان است.سازمانها برای بدست اوردن مزیت رقابتی باید بتوانند دارایی ها و سرمایه هایدانشی خود را بدرستی مدیریت نمایند.سیستم های مدیریت دانش تواناییمدیریت کردن دانش سازمانی را دارا می باشند.اما پیاده سازی این سیستمها با چالش هایی مواجه می شود که باعث شکست پیاده سازی سیستم مدیریتدانش می شود.با شناخت عوامل کلیدی موثر در پیاده سازی مدیریت دانشریسک پیاده سازی سیستم مدیریت دانش را کاهش خواهیم داد.از این روپژوهش حاضر با هدف شناسایی و طبقه بندی عوامل موثر بر پیاده سازیمدیریت دانش در شرکت توزیع برق استان کردستان می باشد. پس از بررسیادبیات موضوع، این عوامل شناسایی و مدل اولیه استخراج شد.رویکرد پژوهشکاربردی و روش اجرای ان توصیفی پیمایشی می باشد.جامعه اماری کارکنانشرکت توزیع برق استان کردستان می باشند که 252نفر عضو دارند.بمنظورسنجش متغییرهای تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شد.پایایی ابزارهایسنجش با ازمون الفای کرونباخ و روایی از طریق نظر خبرگان بررسی شد.نتایج نشان داد که عوامل اثر گذار در پیاده سازی مدیریت دانش در شرکتتوزیع برق استان کردستان به یک میزان موثر نمی باشند و همچنین اصلیترین عامل که در پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان مربوطه مورد توجهقرار گرفته است«زیرساخت فناوری اطلاعات» می باشد.

کلیدواژه ها:

عوامل اساسی موفقیت امیز ، دانش ، پیاده سازی مدیریتدانش ، شرکت توزیع برق

نویسندگان

روح اله تولایی

هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

روزبه فدایی

دانشجو دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد همدان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • د و نا لد هیسلو پ ؛ منو ریا ن ...
 • ارایه مدل مفهومی براساس عوامل موثر بر پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در گروه شرکت های همکاران سیستم [مقاله ژورنالی]
 • کیمز د ا لکیر ؛ ز ر گرپو ر، پریما ...
 • مطلبی، ا بو طا لب ؛ عا لی پو ر، ...
 • Alazmi, M.and Zairi, M. (2003), Knowledge management critical success factors, ...
 • Al-Alawi, A I. AI-Marzooqi, N Y.Fraidoon Mohamad, Y. (2 007) ...
 • Alvesson M, Karreman D, University L.Odd Couple :Making sense of ...
 • Bhatt, G. (2001), "Knowledge management in organizations: examining the interaction ...
 • Bollinger AS, Smith RD. Managing organizational knowledge as _ strategic ...
 • Davenport, T. H. and Prusak, L. (1998), Working Knowledge: How ...
 • Grover, V. and Davenport, T.H. (2001), 0General perspectives on knowledge ...
 • Hasanali, F. (2002), "Critical success factors of knowledge management', available ...
 • Kmadvantage _ co m/do cs/km_artic le s/Crit i cal_Succ _ ...
 • Karami, M. Alvani, S _ Zare _ H , Kheirandish, ...
 • Kayani, J. Zia, M.Q.(20 12). The analysis of knowledge, knowledge ...
 • Lee, C. and Yang, J. (2000), :Knowledge value chain", The ...
 • Nonaka I, Takeuchi H. The kn owledge-crea ting company: How ...
 • Oakland, J, s.(1995) Total Quality Managem ent-Text with Cases (Oxford, ...
 • Ranjan J, & Bhatnagar V. (2008). "Critical Success factors for ...
 • Stankosky, M. (2008).Keynote address to IC I C KM (International ...
 • Srikantaih, K.; Koenig, M. (2001). "Knowledge Management: For the Information ...
 • Wig, K. M. (1993), Knowledge Management Foundations, Schema Press, Texas. ...
 • Wong, K Y. (2005), "Critical success factor for implementing knowledge ...
 • Wu JH, Wang YM.(2006) Measuring KMS success: a respecification of ...
 • Wu, W-W.(2011).:Segmenting critical factors for successful knowledge management implementation using ...
 • نمایش کامل مراجع