فصلنامه مدیریت توسعه فناوری

Journal of Technology Development Management

فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، یک نشریه علمی پژوهشی است که توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با همکاری انجمن مدیریت فناوری ایران منتشر می شود.

هدف از انتشار این نشریه، نشر دانش علمی و تخصصی در زمینه مدیریت نوآوری و فناوری در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی سیاستگذاران، تصمیم‌گیران، دانشجویان و محققان دانشگاهی در رشته مدیریت نوآوری و فناوری است.

حوزه فعالیت فصلنامه ، مدیریت فناوری و نوآوری در سطح خرد می باشد و شامل محورهای زیر است:

  • مدیریت تحقیق و توسعه
  • مدیریت نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر فناوری
  • مدیریت انتقال و توسعه فناوری
  • حقوق مالکیت فکری و سایر جنبه‌های حقوقی انتقال و توسعه فناوری
  • نظام‌های ارزیابی نوآوری و فناوری
  • آینده پژوهی فناوری
  • جنبه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مدیریت فناوری
  • گرایشهای جدید در مدیریت فناوری در سطح بنگاه
  • مدیریت دانش

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات