آقای دکتر حمیدرضا طهوری

Dr. Hamidreza Tahoori

عضوهیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

Researcher ID: (406328)

12
12
2
2

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب مطالعه‌ی پیشرفت‌های جدید در صنعت اتاق تمیز (انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر) - 1389 - فارسی
  • کتاب تحلیل فناورانه‌ی دکترین‌های دفاع شیمیایی و بیولوژیک در جهان (انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر) - 1389 - فارسی

تحصیلات تخصصی