فناوری های نوظهور محیط زیستی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 45

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HAMYARCONF16_025

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1401

چکیده مقاله:

در این مقاله ما در خصوص فناوری های نوظهور محیط زیستی مانند نانو فناوری ، تقطیر آب دریا ، هوش مصنوعی ، پیل هایهیدروژنی ،گیاهان و میکروارگانیسم ها به بررسی و مرور پرداخته ایم . با کمک این فناوری ها می توان زمین و موجودات آن را ازانقراض حتمی نجات داد. فناوری های موجود ، استفادهای موثر و بهینه در جهت جلوگیری از آلایندهای محیط زیست را دارند وهریک از آنها به نوبه خود می تواند بخشی از معضلات زیست محیطی را کاهش دهند. این فناوریها به تنهایی قادر به نجات زمیننیستند و نیاز است انسان همواره به پیشرفت آنها کمک کند تا با بهره گیری از این فناوری ها زمین و موجودات زنده آن در آرامش وآسایش به زندگی و بقای خود ادامه دهند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

آرزو عبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

حمیدرضا طهوری

عضوهیات علمی مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر

محمد پیری

دانشجو کارشناسی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه