ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات سیستم های اطلاعاتی مدیریتی

تعداد نتایج در هر صفحه

International Journal of Digital Content Managemen

حوزه های تحت پوشش:نرم افزار, کسب و کار, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی


ترتیب انتشار:فصلی

Iranian Journal of Public Administration Studies

حوزه های تحت پوشش:سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی)


ترتیب انتشار:فصلی
شاپای الکترونیک: ۲۶۷۶-۶۰۶X
شماره استاندارد: 2322-1771
شاپای الکترونیک: 2423-3250
شماره استاندارد: 2645-4262
شماره استاندارد: 2717-0314
شاپای الکترونیک: 2717-0322

Journal of Strategic Management Studies

حوزه های تحت پوشش:سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی)


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2228-6853
شاپای الکترونیک: -

Public Administration Perspective

حوزه های تحت پوشش:سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی)


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2251-6069
شاپای الکترونیک: 2645-4157

The Journal of Engineering and Soft Computing Management

حوزه های تحت پوشش:مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شاپای الکترونیک: 2538-2675

Journal of Sciences and Techniques of Information Management

حوزه های تحت پوشش:سیستم های اطلاعاتی مدیریتی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2476-6658
شاپای الکترونیک: 2476-6534

Quartery Journal of Public Organizations Management

حوزه های تحت پوشش:سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی)


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2322-522x
شاپای الکترونیک: 2538-600x

برو به صفحه صفحه بعدی

پشتیبانی