ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات سیستم های اطلاعاتی

تعداد نتایج در هر صفحه

Information and Communication Technology Innovations

حوزه های تحت پوشش:تکنولوژی اینترنت و وب, سیستم های اطلاعاتی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2322-1771
شاپای الکترونیک: 2423-3250

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology

شماره استاندارد: 2423-4192
شاپای الکترونیک: 2423-4206

Application Geographic Information system(GIS) and Remote Sensing (R.S)in Planning

حوزه های تحت پوشش:سیستم های اطلاعاتی, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2476-3586

International Journal of Web Research

حوزه های تحت پوشش:تکنولوژی اینترنت و وب, سیستم های اطلاعاتی


ترتیب انتشار:دوفصلی

Journal Of Command & Control

حوزه های تحت پوشش:تکنولوژی اینترنت و وب, سیستم های اطلاعاتی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 5238-5453
شماره استاندارد: 1735-112X
شاپای الکترونیک: 2538-2527
شاپای الکترونیک: 2746-4140

Studies of Future Studies and Policy Making

حوزه های تحت پوشش:سیستم های اطلاعاتی, استراتژی و مدیریت استراتژیک


ترتیب انتشار:فصلی
شاپای الکترونیک: 2476-444

برو به صفحه صفحه بعدی

پشتیبانی