نشریه سیستمهای هوشمند کاربردی و علوم اطلاعات

Journal of Applied Intelligent Systems & Information Sciences

Journal of Applied Intelligent Systems & Information Sciences (JAISIS), founded in ۲۰۲۰ by FANAP Company, encourages multi-disciplinary research on information science with the practical motivation for solving real world problems. JAISIS takes into consideration different styles of manuscripts such as original research articles, review papers, case studies, lessons learned, technical notes, and business reports. The Editorial office places high emphasis on surmounting the exhaustive and long-lasting review process while holding on to the strict monitoring over the deadlines. As a whole, JAISIS’s policy is to closely align with high standard metrics of international journals.

موضوعات پذیرش مقاله:

سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه، هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، علم داده، کاربردهای بین رشته ای فناوری اطلاعات، موضوعات مدیریتی مرتبط با توسعه سیستمهای سازمانی