فصلنامه دانش انتظامی استان سمنان

Semnan police knowledge quartetly

نشریه دانش انتظامی استان سمنان به صورت فصلنامه  منتشر می شود.

این فصلنامه علمی تخصصی توسط دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان سمنان به زبان فارسی در حوزه های زیر مقاله می پذیرد.

  • در تمامی حوزه های  قانون – نظم – امنیت – مدیریت – پدافند غیر عامل – ترافیک و راه – امنیت شبکه IT -  حقوق – روانشناسی – جامعه شناسی و ...