نشریه تکنولوژی در کارآفرینی و مدیریت استراتژیک

Journal of Technology in Entrepreneurship and Strategic Management

نشریه تکنولوژی در کارآفرینی و مدیریت استراتژیک، نشریه ای علمی است که در زمینه مطالعات مربوط به حوزه تکنولوژی کارآفرینی، مدیریت استراتژیک، هوش مصنوعی در مدیریت، مدیریت نوآوری و رفتار سازمانی با شماره مجوز 88871 معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از پاییز 1401منتشر می شود. از جمله مهمترین اهداف این نشریه می توان به ترویج و توسعه فرهنگ مدیریت نوآوری و رفتار سازمانی، کمک به ارتقاء سطح پژوهش و شتاب بخشی به جریان فکری و تولید و نشر علم در این زمینه و فراهم کردن بستری برای تبادل تجریبات و انتشار بروزترین دستاوردهای علمی حوزه حوزه تکنولوژی کارآفرینی، مدیریت استراتژیک، هوش مصنوعی در مدیریت، مدیریت نوآوری و رفتار سازمانی در سطح بین المللی، اشاره نمود.

نشریه از کلیه مقالات که حاصل یک پژوهش علمی (به ویژه پژوهش های کیفی روش مند) در زمینه های مختلف مربوط به موضوع مدیریت تکونولوژی و نوآوری، کارآفرینی، هوش مصنوعی و مدیریت استراتژیک، رفتار سازمانی، روانشناسی صنعتی سازمانی و منابع انسانی باشند استقبال می نماید؛ ارجاع به منابع بروز و مرور ادبیات نظام مند به گونه ای که طیف مناسبی از مباحث مربوط به موضوع مقاله پوشش داده شود از اهمیت بسزایی برای نشریه برخودار است. همچنین ارائه تحلیل های مناسب و دستیابی به نتایج نوین و نوآورانه موجب در اولویت قرار گرفتن مقاله ارسالی می گردد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)