خانم دکتر ملیکه بهشتی فر

Dr. Melike Beheshtifar

دانشیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (397506)

57
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی