آقای حمیدرضا نوروزیان

Hamidreza Norouzian

دکتری تخصصی حقوق عمومی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (367571)

9
14
3
12
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • پزوهشگر باشگاه پزوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد سمنان

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب اخلاق و حقوق (انتشارات زرین اندیشمند تهران (با همکاری دکترسیدمحمدرضا موسوی فرد،محمدرضا فرخ نژاد، حسین نوروزیان)) - 1402 - فارسی
 • کتاب حوزه کسبه جزء و اصناف در نگاه جرم شناسی (انتشارات زرین اندیشمند تهران) - 1402 - فارسی
 • کتاب کتاب تحلیل جایگاه اصول حاکم بر انتخابات آزاد و منصفانه در قانون مجلس شورای اسلامی (با همکاری محمد نوروزیان انتشارات بنیاد حقوقی مجد) - 1393 - فارسی

سوابق استادی

جوایز و افتخارات

 • کسب رتبه اول رویداد مشق امید استان سمنان (1402)
 • نفر دوم , دومین رویداد ملی مشق امید کشور (1402)
 • پزوهشگر برتر استان سمنان (1401)
 • رتبه اول لیگ مناظرات عمار استان سمنان (1401)
 • رتبه دوم لیگ مناظرات دانشجویان ایران استان سمنان (1401)
 • پزوهشگر برتر استان سمنان (1400)
 • رتبه اول دومین رویداد کرسی های آزاد اندیشی استان سمنان (1400)
 • رتبه اول اولین رویداد ملی کرسی های آزاد اندیشی استان سمنان (1399)
 • کارمند جوان برتر استان سمنان (1396)
 • کسب عنوان دانشجوی برتر (1391)
 • کسب عنوان دانشجوی نمونه (1388)
 • انتخاب به عنوان استعداد درخشان و ورود به مقطع تحصیلات تکمیلی بدون آزمون (1387)

سایر موارد

 • مدرس مدعوا تدریس مقطع کارشناسی رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
 • مدرس مدعوا مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر
 • داوری فصلنامه دانش انتظامی استان سمنان
 • داور دو فصلنامه بین المللی رویکردهای حقوق سیاسی
 • عضو ارشد مرکز مطالعات استراتژیک استانداری سمنان
 • سردبیر اجرایی دو فصلنامه رویکرد های حقوقی و سیاسی جاهد