آقای دکتر محمد فراهانی

Dr. Mohammad Farahani

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

Researcher ID: (445836)

1
1
10
3
4
4
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • نویسنده کانون نویسندگان

تالیفات

 • کتاب جرم و مجرم از منظر اسلام و حقوق بین الملل (زرین اندیشمند) - 1402 - فارسی
 • کتاب کلاهبرداری از منظر حقوق داخلی و بین المللی (زرین اندیشمند) - 1402 - فارسی
 • کتاب عدالت در حقوق و سیاست (زرین اندیشمند) - 1402 - فارسی
 • کتاب خانواده در منظر حقوق کیفری (زرین اندیشمند) - 1402 - فارسی
 • کتاب نگاه کیفری به شبکه های مجازی (زرین اندیشمند) - 1402 - فارسی
 • کتاب هفتان بهشت پنهان (گنجور/تهران) - 1401 - فارسی
 • کتاب مالکیت صنعتی در حقوق کیفری ایران (صالحیان/تهران) - 1399 - فارسی
 • کتاب در مسیر رستگاری (گنجور/تهران) - 1399 - فارسی
 • کتاب برسی ابعاد کیفری مزاحمت برای گردشگران (صالحیان/تهران) - 1398 - فارسی
 • کتاب عوامل موجه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری (صالحیان/تهران) - 1397 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در دانشگاه پیام نور (1400-تاکنون)
 • سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار (1402-تاکنون)
 • سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان (1402-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مشاوره تحصیلی و‌کنکور (1398-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر مرکز وکلا (1401)
 • کسب عنوان دانشجوی نمونه (1400)
 • کسب عنوان دانشجوی برتر (1399)
 • انتخاب به عنوان استعداد درخشان و ورود به مقطع تحصیلات تکمیلی بدون آزمون (1398)