سیروس مرادپور

حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

Researcher ID: (367790)

6
3
2
3
3
6

مقالات کنفرانسهای داخلی

 • مرادپور سیروس؛ عنوان مقاله: فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم در اسلام؛ دومین همایش بین المللی اسلام و ارزشهای متعالی با تاکید بر فرهنگ (1395)
 • مرادپور سیروس ؛ عنوان مقاله: نگرشی بر آسیب های اجتماعی و فرهنگی طلاق در جامعه دومین همایش بین المللی اسلام و ارزشهای متعالی با تاکید بر فرهنگ (1395)
 • مرادپور سیروس؛ ضرورت آموزش حقوق شهروندی و مهارت های آن در مدارس ؛ هفتمین همایش ملی آموزش کشور قطب علمی آموزش وزارت علوم تحقیقات و فناوری (1394)
 • مرادپور سیروس- جایگاه و نقش اخلاق در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران - اولین همایش ملی اسلام و ارزشهای متعالی با تاکید بر اخلاق (1392)
 • مرادپور سیروس ؛ بررسی آسیب شناسی تحلیلی آموزش رشته حقوق؛ پنجمین همایش ملی آموزش کشور (1392)
 • مٰرادپور سیروس؛ شاه علی امیر عباس؛ مرادپور مجتبی؛ عنوان مقاله: حقوق شهروندی از منظر اخلاق اسلامی و حقوق بشر اولین همایش ملی اسلام و ارزشهای متعالی با تاکید بر اخلاق (1392)

تحصیلات تخصصی

 • کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی آزاد سمنان1400-تاکنون
 • کارشناسی حقوق کیفری آزاد سمنان1388-تاکنون

سوابق شغلی و تخصصی

 • کارشناس مسٔول قضایی (1396-1401)
 • سابقه تدریس در دبیر آموزش و پرورش (1385-1387)
 • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس پژوهشی دانشگاه (1388-1396)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر دانشجویی مرکز آموز عالی قوه قضاییه تهران
 • عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی
 • کارمند نمونه دانشگاه های وزارت علوم تحقیقات و فناوری در حوزه معاونت پژوهش و فناوری

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • کیفیت و آموزش الکترونیکی یادگیری با استفاده از ابزارهای الکترونیکی همراه - - سمینار ملی سازمان جهانی یونسکو در ایران در سال ۱۳۹۴ - دانشگاه شهید رجایی تهران (0)
 • کارگاه ملی HSE بهداشت ایمنی محیط و کار - وزارت علوم تحقیقات و فناوری (0)
 • کارگاه آموزش مقاله نویسی به کمک مدلسازی رایانه ای - معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شهید رجایی (0)
 • کارگاه مدل تحلیلی از وساطت معلم و ابزار در توسعه تفکر انتزا - پژوهشکده علوم و فنون مهندسی (0)
 • کارگاه طراحی یک واحد یادگیری - پژوهشکده قطب علمی آموزش (0)
 • کارگاه آموزش مقاله نویسی و استخراج مقاله از پایان نامه - دانشگاه شهید رجایی (0)