آقای دکتر رمضان حسن زاده

Dr. ramezan hasanzadeh

استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (324794)

107
112
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی