خانم دکتر شکوه السادات بنی جمالی

Dr. Shokooh-Sadat BaniJamali

دانشیار دانشگاه الزهرا (س)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176634)

8
42
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی