آقای دکتر اصغر دادخواه

Dr. Asghar Dadkhah

استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (475431)

58
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی