خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,670
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 184
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 74
دسترسی سیویلیکا: دسترسی IP base
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 8 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 10 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

بررسی عوامل تاثیرگذار بر عزت نفس کودکان و ارائه چهارچوبی برای شناسایی و تقویت آنها نوشته زهره محمودی و سمیرا آیرملو جنگ تپهThe Relationship between Balance and Functional Independence in Stroke Patients نوشته M. Kheirkhah و N. Akbar Fahim و A. Hosseini و M. Sayadnasiri و S. Hosseinzadeh و A. ShirzadiThe Effect of Balance Dual-task Exercises on Balance, Falling, and Activities of Daily Living in Stroke Patients: A Randomized Clinical Trial نوشته Mojtaba Kheirkhah و Nazila Akbar Fahimi و Seyed Ali Hosseini و Mohammad Sayadnasiri و Samaneh HosseinzadehHospital Preparedness and Protection Plans in COVID-۱۹ Pandemic نوشته Fateme MirzaeeRapid assessment of high-risk sexual behavior in street children of Tehran نوشته Payam RoshanfaekrTransformation and personality development: the outcomes of client’s violence in the professional relationship of social workers نوشته Nasrin Babaeian و Ghoncheh Raheb و Atieh Hashieh-BafAffective Norms for ۳۶۲ Persian Words نوشته Mahdi Bagheri و Behrooz Dolatshahi و Parvaneh Mohammadkhaniبررسی عوامل موثر بر اختلالات خواب در کودکان ۶-۴ ساله شهر تهران نوشته فرین سلیمانیارتباط انگیزه و فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم نوشته کیان نوروزی و محمدعلی حسینیAnalyzing the effect of Slipper cast and Circumferential wrap molding in the manufacture of insoles on ankle kinematics in patients with flexible flat foot نوشته - -Kinematics analysis of ankle dorsiflexion when using the modified orthosis in order to increase stability in the moment of heel strike with the ground نوشته - - و - -The Effect of Inertia and Initial Body Posture on Lower Extremity Kinetics and Trunk Muscle Activity in Lifting نوشته - -Relationship between Temporal Variables and Rate of Force Development during Block Jump Skill in Junior Volleyball Players نوشته - -بررسی سطوح نیاز و انتظار از شغل در بین دانشجویان کاردرمانی دانشگاه های شهر تهران نوشته نرگس قمری و سیدعلی حسینیرضایتمندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران از عملکرد اساتید راهنما و مشاور پایان نامه درسال تحصیلی ۹۴-۹۳ نوشته کیانوش عبدی و فاطمه عادلی نژادارتباط نشخوار فکری با کمال گرایی و افسردگی دانش آموزان دختر سال ششم شهرستان سبزوار نوشته زینب پدرامThe Effects of Vestibular Stimulations on Neurodevelopment, Growth and Vital Signs of Preterm Infants: A Systematic Review نوشته Aida Ravarian و Mohammad Ali Mohseni Bandpei و Nahid Rahmani و Firoozeh Sajedi و Farin Soleimaniتدوین مدل ساختاری رابطه سبک شناختی و خلاقیت هیجانی با نقش میانجی شایستگی هیجانی-اجتماعی دختران نوجوان نوشته سید جلال یونسیمقایسه تاثیر برنامه آموزشی ایمنی بیمار، به صورت مجازی و سخنرانی بر فرهنگ ایمنی بیمار پرستاران نوشته ندا پاکزاد و کیان نوروزی تبریزی و مسعود فلاحی خشکنابهمبستگی بین سلامت عمومی با امید به زندگی و کیفیت زندگی در بیماران دچار سرطان خون نوشته بهزاد ریگی کوته و امیر اکبری اصفهانی