اطلاعات کنفرانس

دومین کنفرانس بین المللی تحلیل حرکت

تاریخ برگزاری: 24 آذر 1400
تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1401
تعداد صفحات: 52
تعداد مقالات :25
نمایش مقالات: 5550
شناسه ملی این کنفرانس: MOTIONANAL02
نویسندگان مشارکت کننده: 83 پژوهشگر

مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی تحلیل حرکت

نتایج 1 تا 50 از مجموع 25