آقای دکتر وحید راشدی

Dr. Vahid Rashedi

عضو هیات علمی دانشگاه

Researcher ID: (371418)

1
17
1
5
2
18

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • Member The Gerontological Society of America
  • Member American Psychological Association

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب سالمندی و پیامدهای آن در افراد سندرم داون (الفبا) - 1391 - فارسی

تحصیلات تخصصی