آقای دکتر حمیدرضا خانکه

Dr. Hamid Reza Khankeh

دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي

فرد مهم علمی - Researcher ID: (484072)

60
143
1
40
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی