آقای دکتر غلامرضا خوش فر

Dr. Gholamreza Khoshfar

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه گلستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (268025)

71
52
15
4
5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو پیوسته انجمن بین المللی جامعه شناسی
  • عضو پیوسته انجمن جامعه شناسی ایران
  • عضو پیوسته انجمن پژوهشهای آموزشی ایران
  • عضو پیوسته انجمن جمعیت شناسی ایران
  • عضو پیوسته انجمن آموزش عالی ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

تالیفات

  • کتاب فرهنگ در بستر محلّی؛ اندیشه‌ها و گفتگوهایی پیرامون حوزه‌های متنوّع فرهنگی استان‌های اصفهان، گیلان، یزد، کرمانشاه و گلستان (پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی) - 1399 - فارسی
  • کتاب تحلیل مسائل و آسیبهای اجتماعی کشور، مقالات گلستان (پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات) - 1397 - فارسی
  • کتاب دانشگاه گلستان، دانشگاه در بستر محلی (پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی) - 1396 - فارسی
  • کتاب دهیاریها و توسعه بازارهای محلی روستایی (پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی) - 1391 - فارسی

سوابق استادی