آقای دکتر حمیدرضا محمدزاده مهنه

Dr. Hamidreza mohamadzade

استادیار دانشگاه جامع علوم انتظامی امین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (410183)

15
28
2
8
4
15
7
10

مفتخر به عضویت هیات علمی دانشگاه جامع علوم انتظامی امین. دانش آموخته دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

 • همکاری در طرح تحقیقاتی سازوکارهای نهادینه سازی انضباط در دانشگاه علوم انتظامی امین - طرح برتر فراجا در سال 1397 (1397)
 • همکاری در طرح تحقیقاتی عوامل موثر در ارتقای انگیزش کارکنان کادر (1392)

تالیفات

 • کتاب فرهنگ اصطلاحات کاربردی مرزبانی (دانشگاه علوم انتظامی امین) - 1400 - فارسی
 • کتاب درآمدی بر جرم شناسی خشونت - 1400 - فارسی
 • کتاب پدافند غیرعامل در اسلام - 1400 - فارسی
 • کتاب مسئولیت مدنی فرمانده در تیراندازی کارکنان پلیس - 1400 - فارسی
 • کتاب فرهنگ اصطلاحات حقوقی پلیس (اداره حقوقی فراجا) - 1398 - فارسی
 • کتاب انضباط سازمانی - 1397 - فارسی
 • کتاب پیشگیری از جرایم نوجوانان (دارالفنون) - 1396 - فارسی
 • کتاب آلات و ادوات جرم در قانون ایین دادرسی کیفری - 1396 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • مسئول اداره حقوقی یکی از رده های فراجا (1399-1401)
 • عضو کارگروه ذیل کمیسیون اقتصادی مجلس. طرح اصلاح قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور. سال 1401 (1400-1401)
 • عضو کارگروه ذیل کمیسیون اقتصادی مجلس. طرح اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. سال 1401 (1400-1401) (تاکنون)
 • عضو تیم مصاحبه جذب مدرسان. معاونت تربیت و آموزش فراجا (1400-1401)
 • نماینده فراجا در کارگروه مرکز پژوهش های مجلس برای قانون حمایت از افشاگرانه فساد (1399-1400)
 • سابقه تدریس در تدریس در دانشگاه های علمی کاربردی (1397-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در تدریس در موسسه خانه عمران شریف - قوانین و مقررات حمل و نقل (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در تدریس در دانشگاه علوم انتظامی امین (1396-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در تدریس در مراکز آموزش فراجا (1391-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات راهبردی فراجا (1401-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کارگروه ذیل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس. طرح اصلاح قانون امور گمرکی . سال 1401 (1400-1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر اجرایی نشریه علوم و فنون مرز (1394-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کمیته جذب مدرسان دانشگاه علوم انتظامی امین (1395-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر دفتر تحقیقات کاربردی مرکز آموزش مرزبانی بیرجند (1391-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو شورای پژوهش و دبیر اتاق فکر مرکز آموزش مرزبانی بیرجند (1391-1393)

جوایز و افتخارات

 • مقاله برتر در هفتمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی (1402)
 • مدرس برتر گروه حقوق در کل فراجا (بابت همکاری با دانشگاه جامع علوم انتظامی امین) (1399)
 • مقاله برتر همایش ملی فرماندهی و مدیریت انتظامی (1393)
 • نفر برتر پژوهشی ن.م استان خراسان جنوبی (1393)
 • مقاله برتر همایش ملی خراسان جنوبی نظم و امنیت (1392)
 • مدیر برتر دفاتر تحقیقات کاربردی فرماندهی مرزبانی فراجا (1392)
 • کسب مقام در رشته ورزشی تیراندازی در سال های متعدد

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • نظریه پردازی - مرکز مطالعات راهبردی فراجا (1402)
 • توانمندسازی اعضای هیئت علمی - دانشگاه جامع علوم انتظامی امین (1401)
 • معماری سازمانی - مرکز مطالعات راهبردی فراجا (1401)
 • دوره تخصصی ضابطان دادگستری - فراجا (1400)
 • توانمندسازی اعضای هیئت علمی (ماده یک آئین نامه ارتقا) - دانشگاه ع.ا.امین (1397)
 • ویراستاری فنی و ادبی - دانشگاه تهران (1395)
 • نظارت و هدایت پایان نامه - دان ع.ا.امین (1395)
 • مربیگری درجه 3ملی تیراندازی - فدراسیون (1391)
 • مربیگری تیراندازی با کمان - فدراسیون (1390)
 • مربیگری دارت - فدراسیون ورزش همگانی (1388)

سایر موارد

 • مشارکت در میز تخصصی نظریه انتظام ملی ج.ا.ایران 1400-1402
 • مشارکت در میز تخصصی نظریه امنیت مردم پایه 1401-1402
 • مشارکت در میز تخصصی نظریه امنیت کریمه-1402
 • همکاری در کلان پروژه معماری فراجای آینده (انجام بخش مفهوم شناسی واژگان معماری) - 1400-1401