مجله علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی

The Journal of Agricultural Information Sciences and Technology

مجله علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی، نشریه‌ای علمی ترویجی است که از ابتدای سال ۱۳۹۷ در مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، به‌صورت دو فصلنامه منتشر می‌شود. این مجله یافته‌های ترویجی حوزه‌های اطلاع‌رسانی کشاورزی، علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی، مسائل مدیریتی کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی کشاورزی و هوشمندسازی کشاورزی را منتشر می‌کند. در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پروانه انتشار غیربرخط این مجله را صادر کرده است.

حوزه‌های موضوعی فعالیت مجله علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی

حوزه‌های موضوعی اصلی

اطلاع‌رسانی، دانش‌شناسی، علم‌سنجی و وب‌سنجی حوزه کشاورزی
کاربرد فناوری‌های اطلاعات و اطلاع‌رسانی در حوزه کشاورزی
مدیریت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی کشاورزی
هوشمندسازی کشاورزی

حوزه‌های موضوعی فرعی

مدیریت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی حوزه کشاورزی؛
تحلیل محتوی، علم‌سنجی، وب‌سنجی و سنجش هوشمند تولیدات علمی بخش کشاورزی؛
کشاورزی هوشمند و کاربردهای فناوری‌های اطلاع‌رسانی در حوزه کشاورزی؛
مدیریت دانش و اطلاعات در حوزه کشاورزی؛
نشر الکترونیک و کاربردهای آن در حوزه کشاورزی؛
نظام‌‏ها و خدمات اطلاع‌رسانی حوزه کشاورزی
بررسی و ارزیابی نظام‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی کشاورزی؛
کاربرد فناوری‌های اطلاعات و اطلاع‌رسانی در بخش واحدهای اطلاع‌رسانی بخش کشاورزی؛
کتابخانه‌های دیجیتال کشاورزی و فناوری‌های مربوط؛
سنجش و ارزیابی پایگاه‌های اطلاعاتی حوزه کشاورزی؛
خدمات اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی حوزه کشاورزی؛
رفتارهای اطلاع‌یابی و سنجش نیازهای اطلاعاتی کاربران بخش کشاورزی؛
مباحث نوین اطلاع‏‌رسانی و کاربرد آن در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی بخش کشاورزی.