آقای دکتر فرامرز سهیلی

Dr. Faramarz Soheili

دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (402498)

4
60
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی