آقای دکتر ضیاءالدین شعاعی

Dr. Ziauddin Shoaei

دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181668)

47
9
36
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی