ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات نرم افزار

International Journal of Digital Content Managemen

حوزه های تحت پوشش:نرم افزار, کسب و کار, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی


ترتیب انتشار:فصلی

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology

شماره استاندارد: 2423-4192
شاپای الکترونیک: 2423-4206

Electronic and cyber defense

حوزه های تحت پوشش:نرم افزار, مهندسی برق و الکترونیک


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2322-4347
شاپای الکترونیک: -

Frontiers in Health Informatics

حوزه های تحت پوشش:آموزش پزشکی, اطلاع رسانی پزشکی, تشخیص پزشکی, نرم افزار, سلامت


ترتیب انتشار:سالانه
شاپای الکترونیک: 2676-7104
شاپای الکترونیک: 2588-278
شماره استاندارد: 5238-5453
شماره استاندارد: 2345-606x
شاپای الکترونیک: 2345-6078
شماره استاندارد: 2411-6137
شاپای الکترونیک: 2305-0543
پشتیبانی