ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات حقوق و اقتصاد

تعداد نتایج در هر صفحه

Journal of Exploratory Studies in Law and Management

حوزه های تحت پوشش:حقوق و اقتصاد, مدیریت (عمومی)

شماره استاندارد: 2380-7431
شاپای الکترونیک: 2375-9887

Journal of Eghtesad-e-Moghavemati Research

حوزه های تحت پوشش:حقوق و اقتصاد, علوم اسلامی

شماره استاندارد: 2538-2748

Economic studies and policies

حوزه های تحت پوشش:حقوق و اقتصاد

شماره استاندارد: 2423-4648
شاپای الکترونیک: 2676-6833
شماره استاندارد: 2008-4102
شاپای الکترونیک: 2228-6624
شماره استاندارد: 2251-8290
شاپای الکترونیک: 2588-6584

Journal of Economic Modeling Research

حوزه های تحت پوشش:اقتصاد خرد, اقتصاد کلان, توسعه اقتصادی, حقوق و اقتصاد


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2228-6454
شاپای الکترونیک: 4163-2538

Quarterly Journal of Applied Theories of Economics

حوزه های تحت پوشش:اقتصاد تجاری, توسعه اقتصادی, حقوق و اقتصاد, سیستم های اقتصادی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2423-6578
شاپای الکترونیک: 2423-6586

Journal Encyclopedia of Economic Law

حوزه های تحت پوشش:حقوق و اقتصاد


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 4177-2322
شماره استاندارد: 1726-0728
شاپای الکترونیک: 2476-6445

Journal of Law

حوزه های تحت پوشش:حقوق و اقتصاد


برو به صفحه صفحه بعدی

پشتیبانی