ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات توسعه اقتصادی

تعداد نتایج در هر صفحه

Economic Knowledge in Agriculture

حوزه های تحت پوشش:علوم کشاورزی, توسعه اقتصادی


ترتیب انتشار:دوفصلی

Journal of Economic Development Policy

حوزه های تحت پوشش:تاریخ اقتصاد, توسعه اقتصادی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2383-2118
شاپای الکترونیک: 2538-158X

Journal of Brand Management

حوزه های تحت پوشش:توسعه اقتصادی, بازاریابی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2345-3222
شاپای الکترونیک: 2538-1482

Journal of Iran s Economic Essays

حوزه های تحت پوشش:اقتصاد و دارائی, توسعه اقتصادی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 1735-3300
شاپای الکترونیک: 2588-5812

Journal of Islamic Economic Studies

حوزه های تحت پوشش:توسعه اقتصادی, حقوق و اقتصاد, علوم اسلامی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2008-4102
شاپای الکترونیک: 2228-6624

New applied studies in management, economics and accounting

حوزه های تحت پوشش:توسعه اقتصادی, کسب و کار, حسابداری, مدیریت (عمومی)


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2588-624x

Journal of Economic Modeling Research

حوزه های تحت پوشش:اقتصاد خرد, اقتصاد کلان, توسعه اقتصادی, حقوق و اقتصاد


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2228-6454
شاپای الکترونیک: 4163-2538

Quarterly Journal of Applied Theories of Economics

حوزه های تحت پوشش:اقتصاد تجاری, توسعه اقتصادی, حقوق و اقتصاد, سیستم های اقتصادی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2423-6578
شاپای الکترونیک: 2423-6586
شماره استاندارد: 2588-3569

Journal of Development in Monetary & Banking Managment

حوزه های تحت پوشش:توسعه اقتصادی, سیستم های اقتصادی, حسابداری


ترتیب انتشار:فصلی

برو به صفحه صفحه بعدی

پشتیبانی