ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات سلامت

Human, Health and Halal Metrics

حوزه های تحت پوشش:سلامت, علوم اسلامی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2717-1027
شاپای الکترونیک: 2717-1035

Journal Of Halal Research

حوزه های تحت پوشش:علوم تغذیه, سلامت, علوم اسلامی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2676-5624
شاپای الکترونیک: 2676-5632

The Applied Health Information Technology

حوزه های تحت پوشش:بهداشت محیط, سلامت


ترتیب انتشار:دوفصلی
شاپای الکترونیک: 2717-3631

Social Determinants of Health

حوزه های تحت پوشش:سلامت, سیاست گذاری سلامت, سلامت، آموزش و رفاه


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2423-3560
شاپای الکترونیک: 2423-7337

Journal of Research in Health Sciences

حوزه های تحت پوشش:سلامت, سلامت، آموزش و رفاه, اپیدمیولوژی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2228-7795
شاپای الکترونیک: 2228-7809

International Journal of Health Studies

حوزه های تحت پوشش:سلامت

شماره استاندارد: 2423-6594
شاپای الکترونیک: -

Rescue and Relief

حوزه های تحت پوشش:استراتژی و مدیریت استراتژیک, سلامت


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2008-4544
شاپای الکترونیک: 2008-529X

Caspian journal of health research

حوزه های تحت پوشش:اپیدمیولوژی, سلامت


ترتیب انتشار:فصلی
شاپای الکترونیک: 2423-8171
شاپای الکترونیک: 2676-7104
پشتیبانی