ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات مطالعات مذهبی (الهیات)

تعداد نتایج در هر صفحه

Quranic Interpretations Research

حوزه های تحت پوشش:علوم اسلامی, مطالعات مذهبی (الهیات)


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2676-7384

Journal of Koranic Studies in Literature

حوزه های تحت پوشش:علوم اسلامی, ادبیات, مطالعات مذهبی (الهیات)


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 3963-2383

Studies Religious

حوزه های تحت پوشش:علوم اسلامی, مطالعات مذهبی (الهیات)


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2676-7856

Quran Science and Hadith Encyclopedia

حوزه های تحت پوشش:مطالعات مذهبی (الهیات), علوم اسلامی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2383-1383

Quran & Hadith Historical Study

حوزه های تحت پوشش:مطالعات مذهبی (الهیات), علوم اسلامی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 1735-8701

Motaleat-e Taghribi-e Mazaheb-e Eslami (Proximity Studies of Islamic Denominations)

حوزه های تحت پوشش:مطالعات مذهبی (الهیات), علوم اسلامی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2252-0678
شاپای الکترونیک: -

Fiqhe Moqaran (Comparative Jurisprudence)

حوزه های تحت پوشش:مطالعات مذهبی (الهیات), علوم اسلامی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2322-1976
شاپای الکترونیک: -

Ulum-I Hadith

حوزه های تحت پوشش:علوم اسلامی, مطالعات مذهبی (الهیات)


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 1561-0098
شاپای الکترونیک: -

Journal of Quranic Literature

حوزه های تحت پوشش:مطالعات مذهبی (الهیات)


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2345-2234
شاپای الکترونیک: 2423-6284

Journal of Comparative Tafsir Studies

حوزه های تحت پوشش:مطالعات مذهبی (الهیات)


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: ۲۴۷۶-۴۱۹۱
شاپای الکترونیک: ‪۲۴۷۶-۴۲۰

برو به صفحه صفحه بعدی

پشتیبانی