فصلنامه طب دریا

Journal of Marine Medicine

فصلنامه علمی پژوهشی طب دریا (eISSN: ۲۶۷۶-۶۰۵۱)، نشریه رسمی مرکز تحقیقات طب دریا می باشد. این نشریه در قالب فصلنامه، به زبان فارسی (با چکیده انگلیسی) و منتشرکننده مقالات مرتبط با حوزه طب دریا می باشد.
طب دریا (Marine Medicine) علمی برای بهبود، حفظ و بازیابی سلامتی با رویکرد پیشگیری و درمان در رابطه با محیط های آبی دریا و اقیانوس است.

فصلنامه علمی پژوهشی طب دریا پایبند به کلیه اصول کمیته بین الملی ویراستاران نشریات پزشکی و همچنین کمیته اخلاق در انتشارات پزشکی می باشد.

فصلنامه علمی پژوهشی طب دریا انواع مقالات فارسی در قالب مقاله اصیل/ تحقیقاتی، مقاله مروری، گزارش کوتاه، گزارش موردی، نامه به سردبیر را به چاپ می رساند.

موضوعات و زمینه های انتشار فصلنامه علمی پژوهشی طب دریا:
· طب زیر سطحی و غواصی (طب پیشگیری، بهداشت حرفه ای، ارزیابی و درمان بیماری های زیرسطحی و هایپرباریک ‌مدیسین)
· طب سطحی و دریانوردی (طب پیشگیری، بهداشت حرفه ای، ارزیابی و درمان بیماری های دریانوردان و ساکنین سواحل و جزایر)
· اورژانسهای دریایی (جستجو، نجات و امداد و انتقال دریایی، پرستاری و تریاژ در دریا، فناوری ها و تجهیزات نوین امدادرسانی دریایی، شناورهای امدادی، بیمارستانهای دریایی)
· روان شناسی دریایی (بهداشت و سلامت روانی دریانوردان، روانشناسی رزم دریایی، روانشناسی دریانوردی درازمدت و اقیانوسی، روان شناسی خانواده دریانوردان)
· طب رزم دریایی (جنگ نوین در دریا، جزایر و سواحل، جنگ افزارهای نوظهور دریایی و اقدامات درمانی – پیشگیری در برابر ترومای ناشی از آنها، مدیریت جراحات جنگی در دریا)
· محیط زیست و اقلیم شناسی دریایی (محیط زیست خلیج فارس، دریای خزر و دریای عمان، جانداران خطرناک دریایی، سلامت محیط زیست دریایی، اقلیم شناسی خلیج فارس و دریای خزر)
· بحرانها، حوادث و تصادفات دریایی (مدیریت بحران، مدیریت پایش، مدیریت منابع انسانی در دریا و ساحل، مدیریت دانش و اطلاعات پزشکی در دریا، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت تجهیزات و اقلام بهداشتی - درمانی و تله مدیسین در دریا)
· طب و سفرهای دریایی، طب ورزش ها و تفریحات دریایی (شناسایی، پیشگیری و درمان صدمات ورزشهای دریایی)
· طب گرمسیری – حاره ای (طب داخلی، طب عفونی، گوارش، پوست، چشم و کلیه و مجاری ادراری)

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات