آقای دکتر فرزام فرزان

Dr. Farzam Farzan

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186782)

50
33
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی