آقای دکتر مهرداد محرم زاده

Dr. Mehrdad Moharramzadeh

ریاست دانشگاه پیام نور استان اردبیل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178603)

133
78
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی