آقای دکتر حسن محمدزاده

Dr. Hasan Mohammadzadeh

عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183927)

29
40
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی