آقای دکتر رسول نظری

Dr. Rasool Nazari

Researcher ID: (456179)

30
86
1
1
3

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر برتر استان اصفهاندر حوزه علوم انشانی (1397)