کنفرانسهای برگزار شده انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

تاکنون 4 کنفرانس توسط انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران به صورت زیر است:

اعضای انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران (19 عضو)

محسن هادی طحان مدرس و پژوهشگر
اسماعیل دل داده مهربان دکتری تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
اکبر فریدفتحی پژوهشگر مدیریت و برنامه ریزی در سازمان های ورزشی
سیامند سلیمی بانه دانشجو دکتری مهندسی نفت
محمد جواد ضیاء دانشجوی دکتری مدیریت ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
صادق جلالی مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
جلیل پورزرنگار دکتری تخصصی مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
رضا خورشیدی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی
کامبیز عبدی دکتری مدیریت ورزشی از دانشگاه فردوسی مشهد
نیما حسن زاده استاد مشاور انجمن علمی اوقات فراغت و سلامت اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی
عارفه جمشیدی
احمد بختیاری نیا
رامک میرمطلبی دکترا تخصصی
محمد پورپناهی کل تپه دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
معصومه کشاورزی کارشناسی ارشد فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
مجدالدین مستعان مدرس و روانشناس ورزش کمیته ملی المپیک ایران
رسول نظری
مصطفی دشتی مومن آبادی دانشجو دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه غیر انتفاعی شمال، آمل، مازندران، ایران.
حسین براخاص دکتری مدیریت ورزشی

اگر شما هم عضو انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران هستید، می توانید با ثبت نام رایگان در سیویلیکا و ایجاد رزومه تخصصی، در این صفحه حضور داشته باشید.