آقای دکتر غلامعباس بارانی

Dr. Gholamabbas Barani

استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185220)

332
35
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی