بررسی عوامل موثر بر کاهش جابجایی پوشش های شناور کاهش دهنده تبخیر

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 839

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_116

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

امروزه مساله کمبود آب به یک مشکل اساسی در جهان و ایران تبدیل شده است . سالانه حجم بسیار زیادی از آب های سطحی تبخیر شده و از دسترس خارج می گردد بدین منظور در بسیاری از کشور های جهان اقدام به ساخت انواع سازه ها به منظور کاهش تبخیر گردیده است . پوشش های شناور با محافظت در برابر ورود اشعه های خورشیدی و نیز یک مانع فیزیکی در جهت خروج بخار از مخازن کمک زیادی به کاهش تبخیر می کنند . این مساله بر کسی پوشیده نیست که وجود پوشش بر سطح آب موجب کاهش تبخیر می گردد اما مشکل اساسی که محققین در استفاده از این صفحات با آن رو به رو می باشند جابجایی آنها توسط نیروی موج می باشد و تاکنون مطالعه کاملی به منظور انتخاب بهترین نوع سازه که کمترین جابجا یی را تحت اثر نیروی موج داشته باشد صورت نپذیرفته است لذا با مطالعه سازه های شناور دریایی و نیز نمونه های تحقیقاتی و تجاری ارایه شده سعی شد با انجام آزمایش های مختلف عوامل موثر بر کاهش جابجایی پوشش های شناور کاهش دهنده تبخیر مورد بررسی قرار گیرد در این تحقیق نیز صفحاتی در چهار شکل هندسی دایره ، ضربدر، مربع و شش ضلعی هر یک در چهار مساحت مختلف بررسی شدند تا تاثیر اشکال مختلف و مساحت های متعدد آنها در کاهش سرعت جابجایی مورد بررسی قرار گیرد و تمامی آزمایش های فوق در سه پریود موج 5/0، 1 و 5/1 ثانیه تکرار شد. بررسی های نهایی حاکی از آن است که در هر یک از شکل های هندسی با افزایش مساحت سرعت جابجایی افزایش خواهد یافت و از میان شکل های متعدد شش ضلعی بهترین عملکرد و کمترین جابجایی را دارد .

کلیدواژه ها:

پریود موج ، پوشش های شناورکاهش دهنده تبخیر ، تبخیر ، سازه های شناور دریایی ، نیروی موج

نویسندگان

احسان کاظمی فرد

دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، بخش علوم و مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان

غلامعباس بارانی

استاد، بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

محمد ذونعمت کرمانی

دانشیار، بخش علوم و مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان