معرفی و مقایسه روشهای برآورد دبی در کانالهای باز مرکب مستقیم

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 587

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_048

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

پیش بینی دقیق دبی در کانال های باز مرکب از مسایل مهم مهندسی رودخانه می باشد برای مدیریت بهره برداری از سازه های هیدرولیکی از قبیل دریچه سریز سدها، مشخص کردن ارتفاع سد، آگاهی از نسبت فرسایش و رسوب گذاری و دقت پیش بینی سطح سیلاب و سرعت آن در مدیریت بهتر رودخانه بستگی به پیش بینی دقیق دبی در رودخانه دارد. مفهوم کانال باز مرکب یک راه حل دقیق و جدید برای مدل سازی جریانهای طبیعی میباشد که اخیرا توسعه داده شده است در این مقاله روش های یکبعدی برآورد دبی در کانال مرکب از قبیل روش کانال تک (SCM ،(روش کانال تقسیم شده (DCM ،(روش چسبندگی(COHM ،(روش تبادل دبی (EDM (و شبکه عصبی مصنوعی (ANN (معرفی شده است . از این روش ها در آزمایشگاه برای برآورد دبی کانال مرکب مدل سازی شده استفاده شده است. سپس این دادهها با دادههای واقعی که از نظر پارامترهای هیدرولیکی یکسان هستند مقایسه شده است . نتایج نشان داد که روش ANN دارای بیشترین ضریب هبستگی R2 و کمترین درصد خطای مطلق نسبت به دادههای واقعی در مقایسه با دیگر روش . دارد ها را در نهایت پیشنهادی برای ادامه مطالعات مقاطع مرکب با روشANN داده شده است.

نویسندگان

معین بهرامپور

دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان

غلامعباس بارانی

استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

محمد ذونعمت کرمانی

دانشیار بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرما ن، ایران