تحلیل جریان غیردایمی ناشی از امواج سیلاب در کانال های مرکب با در نظر گرفتن اثر اندرکنش زیرمقاطع

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 448

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CCIVIL02_112

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

بسیاری از رودخانه ها به صورت طبیعی دارای مقطع مرکب می باشند که در مواقع جریان یافتن سیلاب و وارد شدن آن بهسواحل کناری رودخانه، عملکرد این مقاطع اهمیت می یابد. در هنگام وقوع سیل که جریان وارد سیلابدشت ها می شود، ساختارجریان به دلیل پدیده انتقال اندازه حرکت بین زیرمقاطع کانال مرکب که ناشی از اختلاف قابل توجه سرعت بین آن هاست،پیچیده تر می شود. بنابراین از روشهای متداول محاسبه ظرفیت یا ضریب انتقال کانالهای مجرد نمی توان برای کانالهایمرکب استفاده نمود. در تحقیق حاضر، روش جدیدی که Knight و Tang در سال 2008 برای تعیین ضریب انتقال کانال های مرکب توسعه داده اند، استفاده شده است. همچنین با توجه به اینکه حرکت سیل در رودخانه ها جزء جریان های غیردایمیمتغیر تدریجی محسوب میشود، در این پژوهش معادلات حاکم بر این نوع جریان ها بررسی شده و به وسیله حل این معادلات،روندیابی امواج سیلاب در کانال های مرکب همراه با در نظرگرفتن اثر اندرکنش زیرمقاطع صورت گرفته است. در این تحقیقداده های به کار رفته توسط Ayyoubzadeh و Zahiri (2004) استفاده شده و نتایج آنها در ارزیابی عملکرد مدل توسعه داده شده به کار رفتند. کلیه این بررسیها عملکرد مناسب روش Knight و Zahiri (2004) را در تعیین ضریب انتقال مقاطع مرکب نشان میدهند.مرکب نشان میدهند

نویسندگان

ساره موحدزاده

کارشناسی ارشد عمران- سازه های هیدرولیکی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد