شبیه سازی رفتار جریان رودخانه با استفاده از مدل RAS-HEC مطالعه موردی رودخانه هلیل

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 830

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_138

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

شبیه سازی رفتار جریان رودخانه برای مشخص کردن ابعاد مقطع عرضی بستر و حریم رودخانه، مطالعه و برنامه ریزی در زمینه کنترل و مهار سیلاب، اجرای طرح های مهندسی رودخانه و همچنین برای پهنه بندی سیلاب جهت جلوگیری از خطر سیل احتمالی مورد استفاده قرار م گیرد هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین ابعاد بستر و حریم رودخانه هلیل واقع در استان کرمان در محدوده مکانی بین سد جیرفت تا شهر جیرفت می باشد تا از تغییر کاربری اراضی مجاور رودخانه هلیل توسط افراد و پیشروی آنها به سمت حاشیه این رودخانه جلوگیری شود . در ابتدا با تهیه نقشه توپوگرافی رودخانه هلیل از اداره آب منطقه ای استان کرمان و گردآوری آمار دبی حداکثر لحظه ای ایستگاه هیدرومتری حسین آباد به مدت 48 سال، تحقیق آغاز شد . سپس برای آنالیز و استخراج دادههای مورد نیاز از نرمافزارهای Earth Google, ArcGIS, RAS-HEC و AutoCAD استفاده شد. اطلاعات و دادههای به دست آمده مورد پردازش قرار گرفتند و تجزیه و تحلیل های لازم صورت پذیرفت . با به کارگیری نرم افزار -HECRAS ،شبیهسازی جریان هلیلرود در منطقه مورد مطالعه انجام شد و ابعاد بستر و حریم رودخانه هلیل بر اساس قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها و انهار، تعیین گردید . با بررسی دقیق این اطلاعات توسط سازمان های مربوطه، میتوان برای صاحبان زمین های کشاورزی و خانه های مسکونی اطراف رودخانه هلیل قوانینی وضع کرد تا از پیشروی و ساخت و ساز افراد در حاشیه رودخانه هلیل جلوگیری شود . این اقدامات سبب می شود تا از خسارات ناشی از سیلاب در محدوده هلیلرود پیشگیری شود.

نویسندگان

رضا روح پرور

کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، گروه عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان،

غلامعباس بارانی

استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه عمران،