ارزیابی روش های افزایش سطح و کاهش سطح در پیش بینی نحوه توزیع رسوب در مخزن سد

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 677

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IHC16_418

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

مخازن سدها مهم ترین نقش را در سیستم های منابع آب دارند، لذا بهره برداری بهینه از این زیرساخت ها امری ضروری است. هنگامی که سدی در مسیر رودخانه ساخته می شود، به جا ماندن تمامی یا بخشی از رسوبات در مخزن سد، غیرقابل اجتناب است. بنابراین تعیین میزان و چگونگی تجمع رسوبات در مخازن از جنبه های بسیاری از جمله پایداری و بهره برداری حایز اهمیت است. در این تحقیق چگونگی توزیع رسوب در مخزن سد جیرفت که بزرگترین سد دراستان کرمان است، به روش های تجربی افزایش و کاهش سطح مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از اطلاعات سطح – حجم – ارتفاع اولیه مخزن و آخرین مرحله رسوب سنجی استفاده شد. رسوب گذاری مخزن با استفاده از روش های افزایش و کاهش سطح با مقادیر واقعی به دست آمده از عملیات رسوب سنجی مقایسه شد. نتایج نشان می دهد روش افزایش سطح نسبت به روش کاهش سطح توزیع رسوب در مخزن سد جیرفت را دقیق تر و سریع تر پیش بینی می کند.

کلیدواژه ها:

مخزن ، رسوب ، سد جیرفت ، روش تجربی افزایش و کاهش سطح

نویسندگان

محسن ابراهیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

غلامعباس بارانی

استاد بخش مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنرکرمان

مهناز قایینی حصاروییه

استادیار بخش مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنرکرمان