آقای دکتر کوروش قادری

Dr. kourosh kourosh

عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب

فرد مهم علمی - Researcher ID: (444221)

56
29
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی