ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای رضا اندام

Reza Andam

دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181775)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی رضا اندام در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود

سمتهای علمی و اجرایی رضا اندام در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور رضا اندام

مقالات رضا اندام در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی هوش فرهنگی داوطلبان ورزشیششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران1390
2دریافت فایل PDF مقالهجذب و نگهداری داوطلبان ورزشیششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران1390
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین رضایتمندی و تعهد سازمانی داوطلبان رویدادیهمایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی1394
4دریافت فایل PDF مقالهمطالعه موانع مشارکت اساتید و کارکنان دانشگاهها در برنامههای ورزش همگانیهمایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی1394
5دریافت فایل PDF مقالهورزشی دانشگاهیان: مطالعه جامعه دانشگاهی ایران عوامل موثر بر مشارکتدومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی1395
6دریافت فایل PDF مقالهعوامل موثر بر مشارکت ورزشی دانشگاهیان: مطالعه جامعه دانشگاهی ایراندومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی1395
7دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین مدیریت استعداد و کارآفرینی سازمانی با تعهد سازمانی کارکناندومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1396
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهاندومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1396
9دریافت فایل PDF مقالهتکنیک مبتنی بر بدیهیات رویکردی نوین در طراحی سازمان های ورزشی در تربیت بدنی و علوم ورزشیدومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی1396
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سرمایه فکری بر رضایت شغلی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهانچهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران1397
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر مدیریت امنیت گردشگری ورزشیدومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز1397
12دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و رتبه بندی مولفه های پیامد مدیریت استعداد معلمان تربیت بدنیهمایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت1398
13دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عاملی مولفه های موثر بر استقرار مدیریت استعداد معلمان تربیت بدنیهمایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت1398
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی موانع مشارکت های فرابخشی در ورزش دانش آموزیهمایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی1398
15دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی موانع مشارکت فرابخشی در ورزش دانش آموزی با استفاده از مدل ساختاری تفسیریهمایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی1398
16دریافت فایل PDF مقالهالویت بندی ابعاد تعهد ورزشی ورزشکاران وابسته به نیروهای مسلحسومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت1398
17دریافت فایل PDF مقاله6 بررسی تعهد ورزشی بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی (مطالعه موردی: ورزشکاران وابسته به نیروهای مسلح)سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت1398
18دریافت فایل PDF مقالهتحلیل توسعه آمایشی راهبردی ورزش استان فارسسومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت1398
19دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و رتبه بندی مولفه های پیامد مدیریت استعداد معلمان تربیت بدنیدومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی1398
20دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عاملی مولفه های موثر بر استقرار مدیریت استعداد معلمان تربیت بدنیدومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی1398
21دریافت فایل PDF مقالهمسئولیت اجتماعی در صنعت فوتبال: ابعاد و اولویت هادومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران1394

مقالات رضا اندام در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی تعهد سازمانی و حرفه ای اعضای هییت علمی دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی ایراندوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1390
2دریافت فایل PDF مقالهطراحی مدل تصمیم گیری حمایت مالی در ورزش ایراندوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1391
3دریافت فایل PDF مقالهآسیب شناسی ورزش هندبال استان سمنان با استفاده از الگوی برنامه ریزی استراتژیکدوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1392
4دریافت فایل PDF مقالهراهکارهای توسعه ورزش همگانی در دانشگاه های ایراندوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1393
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی ابعاد کیفیت خدمات در گردشگری ورزشیدوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1393
6دریافت فایل PDF مقالهارایه مدل عوامل موثر بر رفتار مثبت هواداران مسابقات لیگ برتر هندبال ایراندوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1395
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تعهد سازمانی نیروهای داوطلب و کارمندان حقوق بگیر ادارات تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشوردوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی1392
8دریافت فایل PDF مقالهموانع توسعه ورزش همگانی در دانشگاه هادوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی1392
9دریافت فایل PDF مقالهطراحی برنامه راهبردی اداره تربیت بدنی دانشگاه شاهروددوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی1393
10دریافت فایل PDF مقالهارتباط کمالگرایی و پرخاشگری در بین دانش آموزان ورزشکارفصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی1392
11دریافت فایل PDF مقالهعوامل موثر بر مدیریت تغییر در دانشکده های تربیت بدنیفصلنامه مدیریت سازمان های دولتی1394
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی تعلل در کار و ارتباط آن با خودکارآمدی و ابعاد کمالگرایی (مطالعه موردی: اداره کل ورزش و جوانان استان همدان)دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش1394
13دریافت فایل PDF مقالهنقش مسئولیت های اجتماعی در نگرش هواداران فوتبال ایراندوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1398
14دریافت فایل PDF مقالهساختارعاملی و هنجاریابی پرسش نامه ارزیابی عملکرد منابع انسانی در وزارت ورزش و جواناندوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1397
15دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین مدیریت استعداد و کارآفرینی سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان مطالعه موردی: کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضویفصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی1397
16دریافت فایل PDF مقالهطراحی و تبیین مدل فرایند مدیریت استعداد معلمان تربیت بدنیدوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1399
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش مدیریت و برنامه‌ریزی در مدیریت امنیت گردشگری ورزشیدوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش1399
18دریافت فایل PDF مقالهشناسایی راهکارهای توسعه مشارکت فرابخشی در ورزش دانش آموزیدوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی1399
19دریافت فایل PDF مقالهنقش فناوری های نوین انتظامی در برقراری نظم و امنیت مسابقات فوتبال در ایرانفصلنامه پژوهش های دانش انتظامی1400
20دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل موثر بر اجرای اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاه های دولتی ایراندوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی1400
21دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سبک رهبری اخلاقی بر عدالت سازمانی با نقش تعدیلگر تعارض کار-خانواده در بین معلمان تربیت بدنیدوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش1400
22دریافت فایل PDF مقالهنقش مدیریت انتظامی در کنترل خشونت تماشاگران فوتبال با رویکرد جرم شناختیفصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی1398
23دریافت فایل PDF مقالهپیشایندهای مدل انتظامی مدیریت رفتار تماشاگران فوتبال در ایرانفصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی1399
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 1653 بار

نمودار سالانه مقالات رضا اندام طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با رضا اندام


به اشتراک گذاری صفحه رضا اندام

کلیدواژه های مهم در مقالات رضا اندام

پشتیبانی