آقای دکتر سجاد پاشائی

Dr. Sajjad Pashaie

استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (259248)

12
1
1
4

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت ورزش (طنین دانش) - 1397 - فارسی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در هیأت علمی دانشگاه تبریز (1401-تاکنون)