بررسی نقش فناوری در توسعه ورزش با استفاده از اپلیکیشنهای ورزشی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 263

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CNSMUMA01_098

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1401

چکیده مقاله:

بر اساس آخرین گزارش سیسکو تا پایان سال ۲۰۲۳ حدود ۶۶ درصد جمعیت جهان به اینترنت و حدود ۷۱ درصد جمعیتجهان به تلفن همراه دسترسی خواهند داشت. این اعداد و ارقام پیشرفت سریع فناوری را نشان میدهد که در صنعت ورزش اپلیکیشن های ورزشی بخشی جداییناپذیر از این مقوله هستند و با پیشرفت فناوری آنها نیز توسعه یافتهاند که به موجب آن بر ابعاد مختلف ورزش نیز اثرگذار بودهاند. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر تعیین نقش فناوری در توسعه ورزش با استفاده از اپلیکیشنهای ورزشی بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل محتوا بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مقالات و گزارشاتی بود که از سال ۲۰۱۸ الی ۲۰۲۲ به چاپ و ثبت رسیده بودند که در این میان ۲۴) مقاله لاتین و ۱۹ گزارش مرتبط) مورد تحلیل قرار گرفتند. جهت تعیین روایی تحقیق از نظرات پنج نفر از متخصصان مدیریت ورزشی استفاده شد که مورد تایید قرار گرفت. همچنین جهت تحلیل داده ها از کدگذاری باز و محوری استفاده شد. ابزار تحلیل داده ها نیز نرم افزار اطلس۸ بود. در قسمت یافته های تحقیق و پس از بررسیهای انجام شده ۵۸ کد باز به دست آمد که در نهایت در چهارمقوله "سلامتی و بهداشتی"، "جسمی و ذهنی"، "اجتماعی و شخصیتی" و "اقتصادی" دسته بندی شدند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که رشد سریع فناوری باعث رشد ابعاد متفاوتی در ورزش شده است. به طوری که اثرات این رشد بیش ازهمه بر مقوله افزایش فعالیت بدنی در میانسالان و ارزش بازار اپلیکیشنهای ورزشی موثر بوده است که میتوان به سازمانها،شرکتها و باشگاه های مطرح داخلی پیشنهاد داد که از ظرفیت فناوری و بالاخص طراحی اپلیکیشن موبایلی مناسب برای توسعه رشته ی ورزشی و برند خود بیشتر و بهینه بهره ببرند.

نویسندگان

سیدامیر اجاق

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

مهسا خلیفه سفا

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

مهرداد محرم زاده

استاد مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی