کووید۱۹ چه تاثیراتی بر فعالیت بدنی دانش آموز دوران متوسطه گذاشت و راهکارهای رفع آن در دوران پساکرونا چیست؟

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 185

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CNSMUMA01_103

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1401

چکیده مقاله:

از زمانی که کرونا به عنوان یک بیماری همه گیر از سوی سازمان بهداشت جهانی اعلام شد اثرات گستردهای را بر سبکزندگی افراد نهاد. در این میان دولتها برای مقابله با این ویروس کشنده محدودیتهای جدی را اعمال نمودند که یکی از آنها تعطیلی مدارس برای مدتهای مدید بود. تعطیلیهای پی در پی و اعمال محدودیتهای جدی از سوی دولت باعث ایجاد اثرات متفاوتی شد که زندگی تحصیلی دانش آموزان را تحت شعاع قرار داد. به همین سبب هدف تحقیق حاضر تعیین تاثیرات کرونا بر فعالیت بدنی دانش آموزان دوران متوسطه و راهکارهای رفع آن در دوران پسا کرونا بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل محتوا بود جامعه آماری شامل گزارشات، تحقیقات و مستندات نظری در سایتهای سازمانهای مربوطه بود که نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد(۱۸ مقاله خارجی و داخلی، ۱۰ گزارش میدانی و ۹ استناد نظری).ابزار پژوهش شامل رونوشت تحلیل محتوا بود که روایی آن توسط متخصصان مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت.همچنین از روش کد گذاری باز و محوری برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که کرونا ویروس اثرات جسمانی متفاوتی از قبیل(کمتحرکی، چاقی، اضافه وزن، رژیم غذایی نامناسب، افت عملکرد ورزشی، افت مهارتهای جسمانی و تحلیل رفتن عضلات) را در پی داشته است و در سوی دیگر اثرات روانی متفاوتی از قبیل(بیحوصلگی، بی-انگیزگی، خشونت طلبی، افت اعتماد به نفس و پایین آمدن میزان خودکارآمدی) را به ثمر رسانده است. بر همین اساس می-توان اظهار داشت که کرونا نه تنها فرصتهای جدیدی برای فراگیری تحصیلی به ارمغان آورد ولی در سوی دیگر اثراتمخربی را بر جای گذاشته است که در دوران پساکرونا باید به آنها توجه شود. ایجاد آگاهی در معلمان، مدیران و والدین، ایجاد کمپینهای ورزشی، تدوین برنامه اوقات فراغت با محوریت گردشگری ورزشی، استفاده از ورزشهای نوین در مدارسو مواجه دانش آموزان با بسترهای آموزشی-ورزشی جهت تقویت اعتماد به نفس و خودکارآمدی میتواند شرایط فعالیتبدنی را در دانش آموزان دوران متوسطه در حد زیادی بهبود بخشد.

نویسندگان

نسیم میرحیدریان

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

مهرداد محرم زاده

استاد مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

سیدامیر اجاق

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی